Literatuur en Research

Rapport in focus

Wereldwijd investeren in vastgoed in 'winnende steden'

  • Investeerders gaan er terecht van uit dat de belangrijkste steden ter wereld, vaak 'gateway'-steden genoemd, aantrekkelijk zijn. Deze steden profiteren van een snelle bevolkingsgroei en toenemende welvaart. Dit trekt zowel kapitaal aan als hoog opgeleide arbeidskrachten op een steeds internationaler niveau.
  • Volgens ons ontbreekt er echter het een en ander aan de aanpak die de meeste vastgoedinvesteerders volgen. Deze investeerders geven vaak aan dat zij een lage risicotolerantie hebben en dat zij investeren voor de lange termijn. Zij lijken echter juist veel meer risico te nemen door zich uitsluitend op de kantoormarkt te richten, aangespoord door de vertrouwdheid van deze markt en het gemak waarmee ze erin kunnen investeren. De rendementen van de kantoormarkt zijn echter over de langere termijn lager dan die van andere sectoren, vanwege het grote aantal speculatieve ontwikkelingsprojecten, de hoge kapitaalinvesteringen en depreciatie en een bijzonder volatiele huurcyclus. Bovendien duwt de grote instroom van internationaal kapitaal de rendementen vaak omlaag naar ongerechtvaardigd lage niveaus.
  • De snelle bevolkingsgroei en toenemende welvaart bieden sterke kansen in de retail-, residentiële en logistieke sectoren die historisch gezien sterker hebben gerendeerd en minder volatiel zijn geweest dan de kantoorsector. Internationale investeerders zouden er volgens ons goed aan doen om naar deze sectoren te kijken en zich niet alleen te richten op de kantoormarkt.