Maatschappelijk verantwoord beleggen

ESG-factoren zijn al lange tijd geïntegreerd in ons beleggingsproces

Bij Aberdeen streven we ernaar om het marktpotentieel te benutten om zo de beleggingsdoelstelling van onze klanten te bereiken. Het integreren van de ESG-factoren (Environment, Social en Governance) in ons beleggingsproces speelt hierbij een belangrijke rol en brengt zowel de risico’s als de kansen in kaart. We integreren deze factoren in elke beleggingsbeslissing binnen al onze activaklassen en hanteren daarbij een risico gebaseerde aanpak bij het analyseren van elke belegging.