Vastrentende waarden

Hoe we beleggen

Wereldwijde expertise, lokale kennis en fundamentele research liggen ten grondslag aan ons vastrentende proces. Wij creëren waarde op de lange termijn met portefeuilles waar een overtuiging aan ten grondslag liggen, uitgaande van onze eigen obligatieanalyses. Wij jagen niet op rendement. Wij vinden het vermijden van verlies belangrijker dan het opsporen van winnaars.

De kernpunten:

  • Een wereldwijd marktbereik met ervaren, over de gehele wereld gevestigde teams
  • Eigen grondige, op de toekomst gerichte research
  • Obligatieselectie gericht op waarde versus fundamentele kwaliteit
  • Nadruk op risicobeheersing om verliezen te beperken en inkomsten te beschermen
  • Onze kennis van de opkomende markten steunt op onze jarenlange aanwezigheid in Azië

Beleggingsproces vastrentende waarden